• பற்றி-பதாகை

மரியாதை

 • புதியது--ASME

  புதியது--ASME

 • அஸ்மி சான்றிதழ்

  அஸ்மி சான்றிதழ்

 • D1D2 வடிவமைப்பு தகுதி சான்றிதழ்

  D1D2 வடிவமைப்பு தகுதி சான்றிதழ்

 • அழுத்தம் குழாய் வடிவமைப்பிற்கான புதிய சான்றிதழ்

  அழுத்தம் குழாய் வடிவமைப்பிற்கான புதிய சான்றிதழ்

 • மூன்று வகையான அழுத்தக் கப்பல்கள்

  மூன்று வகையான அழுத்தக் கப்பல்கள்

 • 2011 டார்ச் புரோகிராம் சான்றிதழ்

  2011 டார்ச் புரோகிராம் சான்றிதழ்

 • ஜிந்தா சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு

  ஜிந்தா சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு

 • ஜிந்தா சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு இணைப்பு

  ஜிந்தா சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு இணைப்பு

 • ஜிந்தா தொழில்சார் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு அமைப்பு

  ஜிந்தா தொழில்சார் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு அமைப்பு

 • ஜிந்தா தொழில்சார் ஆரோக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு அமைப்பு இணைப்பு

  ஜிந்தா தொழில்சார் ஆரோக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு அமைப்பு இணைப்பு

 • ஜிந்தா தர அமைப்பு

  ஜிந்தா தர அமைப்பு

 • ஜிந்தா தர அமைப்பு பாகங்கள்

  ஜிந்தா தர அமைப்பு பாகங்கள்

 • ஆல்கஹால் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு

  ஆல்கஹால் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு

 • ஆல்கஹால் தொழில்சார் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு அமைப்பு

  ஆல்கஹால் தொழில்சார் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு அமைப்பு

 • ஆல்கஹால் தர அமைப்பு

  ஆல்கஹால் தர அமைப்பு

 • அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப சூழல் அமைப்பு

  அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப சூழல் அமைப்பு

 • தொழில்சார் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு அமைப்பு தொழில்நுட்பம்

  தொழில்சார் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு அமைப்பு தொழில்நுட்பம்

 • தொழில்நுட்ப தர அமைப்பு

  தொழில்நுட்ப தர அமைப்பு

 • தர அமைப்பு சான்றிதழ்

  தர அமைப்பு சான்றிதழ்

 • பிரேசிலிய வர்த்தக முத்திரை பதிவு சான்றிதழ்

  பிரேசிலிய வர்த்தக முத்திரை பதிவு சான்றிதழ்

 • ஆற்றல் சேமிப்பு விருது சான்றிதழ்

  ஆற்றல் சேமிப்பு விருது சான்றிதழ்

 • ஜிந்தா புதிய - தொழில்நுட்ப SMEகள்

  ஜிந்தா புதிய - தொழில்நுட்ப SMEகள்

 • அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப முன்னேற்ற விருது

  அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப முன்னேற்ற விருது

 • முப்பது வலுவான பத்தாவது சான்றிதழ்

  முப்பது வலுவான பத்தாவது சான்றிதழ்

 • உயர் தொழில்நுட்பம்

  உயர் தொழில்நுட்பம்

 • புதிய உயர்மட்ட சான்றிதழ்

  புதிய உயர்மட்ட சான்றிதழ்

 • உயர் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள்

  உயர் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள்

 • மாகாண தொழிலாளர்களின் தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்பு சாதனைகள்

  மாகாண தொழிலாளர்களின் தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்பு சாதனைகள்

 • மது--2016 உயர் சான்றிதழ்

  மது--2016 உயர் சான்றிதழ்

 • தேசிய முக்கிய புதிய தயாரிப்பு சான்றிதழ்

  தேசிய முக்கிய புதிய தயாரிப்பு சான்றிதழ்

 • சைனா பயோ ஃபெர்மெண்டேஷன் இண்டஸ்ட்ரி அசோசியேஷன் குழு உறுப்பினர் சான்றிதழ்

  சைனா பயோ ஃபெர்மெண்டேஷன் இண்டஸ்ட்ரி அசோசியேஷன் குழு உறுப்பினர் சான்றிதழ்

 • அதிக ஊதியம் பெறும் தொழில்நுட்ப நிறுவனம்

  அதிக ஊதியம் பெறும் தொழில்நுட்ப நிறுவனம்

 • பிரபலமான வர்த்தக முத்திரை சான்றிதழ்

  பிரபலமான வர்த்தக முத்திரை சான்றிதழ்

 • தொழிற்சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு 2016 மூன்றாம் பரிசு

  தொழிற்சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு 2016 மூன்றாம் பரிசு

 • ஒப்பந்தம் மற்றும் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுதல்

  ஒப்பந்தம் மற்றும் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுதல்

 • உற்பத்தித்திறன் ஊக்குவிப்பு விருது சான்றிதழ்

  உற்பத்தித்திறன் ஊக்குவிப்பு விருது சான்றிதழ்

 • மூன்று விளைவு வடித்தல்

  மூன்று விளைவு வடித்தல்

 • தொழில் மற்றும் வணிகத்திற்கான தேசிய கூட்டமைப்பு சான்றிதழ்

  தொழில் மற்றும் வணிகத்திற்கான தேசிய கூட்டமைப்பு சான்றிதழ்

 • லைட் இண்டஸ்ட்ரி டெக்னாலஜி முன்னேற்ற விருது

  லைட் இண்டஸ்ட்ரி டெக்னாலஜி முன்னேற்ற விருது

 • கிலு தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தின் முக்கிய ஆய்வகம்

  கிலு தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தின் முக்கிய ஆய்வகம்

 • நன்கு அறியப்பட்ட வர்த்தக முத்திரை ஆவணம்

  நன்கு அறியப்பட்ட வர்த்தக முத்திரை ஆவணம்

 • 2011 ஆங்காங் கோப்பை

  2011 ஆங்காங் கோப்பை

 • நன்கு அறியப்பட்ட வர்த்தக முத்திரை

  நன்கு அறியப்பட்ட வர்த்தக முத்திரை

 • ஷான்டாங் பிரபலமான வர்த்தக முத்திரை

  ஷான்டாங் பிரபலமான வர்த்தக முத்திரை

 • 2010 முதலீட்டு ஊக்குவிப்புக்கான மேம்பட்ட நிறுவனம்

  2010 முதலீட்டு ஊக்குவிப்புக்கான மேம்பட்ட நிறுவனம்

 • ஒரு பிரபலமான சீன வர்த்தக முத்திரை

  ஒரு பிரபலமான சீன வர்த்தக முத்திரை

 • 2011 ஷாண்டோங் மாகாணத்தின் பொது அல்லாத பொருளாதார அமைப்பில் கட்சி கட்டமைப்பிற்கான மேம்பட்ட பிரிவு

  2011 ஷாண்டோங் மாகாணத்தின் பொது அல்லாத பொருளாதார அமைப்பில் கட்சி கட்டமைப்பிற்கான மேம்பட்ட பிரிவு

 • மேம்பட்ட நிறுவன சங்கம்

  மேம்பட்ட நிறுவன சங்கம்

 • 2007 ஷான்டாங் லைட் இண்டஸ்ட்ரி சிஸ்டம் வளர்ச்சி மாதிரி

  2007 ஷான்டாங் லைட் இண்டஸ்ட்ரி சிஸ்டம் வளர்ச்சி மாதிரி

 • இரண்டாம் நிலை பாதுகாப்பு லேபிளிங் இயந்திரங்கள் உற்பத்தி நிறுவனம்

  இரண்டாம் நிலை பாதுகாப்பு லேபிளிங் இயந்திரங்கள் உற்பத்தி நிறுவனம்

 • ஷான்டாங் பிரபலமான பிராண்ட்

  ஷான்டாங் பிரபலமான பிராண்ட்

 • ஷான்டாங் ஸ்டார் எண்டர்பிரைஸ்

  ஷான்டாங் ஸ்டார் எண்டர்பிரைஸ்

 • மாகாண நாகரிக அலகு

  மாகாண நாகரிக அலகு

 • யூனிட் உறுப்பினர்

  யூனிட் உறுப்பினர்